Posts Tagged ‘Yamaha Mio 115i’

ราคา Yamaha Mio 115i

วันอาทิตย์, กันยายน 23rd, 2012

Yamaha Mio 115i

เครื่องยนต์ 4 จังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยอากาศ ปริมาตรกระบอกสูบ 114 ซีซี น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วค่าออกเทน 91 หรือ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง 4.8 ลิตร