Posts Tagged ‘สปอร์ตไบค์’

ราคา SUZUKI GW250

วันศุกร์, ตุลาคม 5th, 2012

Suzuki GW250

เป็นที่รู้จักกันในชื่อ  Susuki Inazuma เนคไบค์สปอร์ตซึ่งถอดแบบจากรุ่น B-King (1,340 ซีซี) กลายมาเป็น Baby B-King ขนาด 250 ซีซี ได้ทำการเปิดตัวจัดจำหน่ายแล้วที่เมืองจีน ส่วนที่เมืองไทยคงต้องรอช่วงปลายปี สนนราคาประมาณสองแสนต้นๆ

SUZUKI GW250

SUZUKI GW250