Posts Tagged ‘รีวิว Yamaha Always FINO 2012’

Yamaha Always FINO 2012

วันเสาร์, กันยายน 22nd, 2012

Yamaha Always FINO 2012

มาพร้อมกับ เครื่องยนต์ 4 จังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยอากาศ ปริมาตรกระบอกสูบ 114.0 ซีซี

Yamaha Always FINO 2012