Posts Tagged ‘ข้อมูลรถใหม่’

Honda City CNG ราคา Honda City CNG ตารางราคา-เงินผ่อน-ดาวน์

วันอังคาร, พฤศจิกายน 13th, 2012

กลับมาแล้ว  Honda City CNG ในแบบซิตี้คาร์ตัวจริง  ป็อบปูลาร์กว่าด้วยการเน้นความประหยัดและคุ้มค่ามากกว่าเดิม  เน้นระบบพลังงานทางเลือกถึง 2 ระบบ คือ รองรับการติดตั้งก๊าซ CNG จากโรงงาน

Honda-City-CNG

Yamaha Always FINO 2012

วันเสาร์, กันยายน 22nd, 2012

Yamaha Always FINO 2012

มาพร้อมกับ เครื่องยนต์ 4 จังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยอากาศ ปริมาตรกระบอกสูบ 114.0 ซีซี

Yamaha Always FINO 2012