ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS ทุกรุ่น

แบตเตอรี่รถยนต์ GS

ชือ่รุ่น

รูปแบต

แอมป์

plate

size L.W.H

ใช้กับรถ

เครื่อง

ราคา

รูปรถ

NS60

45

13

  236x127x222

เก๋ง-ญีปุ่น

1300-2000

NS60L

45

13

  236x127x222

เก๋ง-ญีปุ่น

1300-2000

NS60(S)

45

13

  236x127x222

เก๋ง-ญีปุ่น

1300-2000

NS60L(S)

45

13

  236x127x222

เก๋ง-ญีปุ่น

1300-2000

N50Z

60

11

  256x170x224

เก๋ง-ญีปุ่น

1600-3000

N50ZL

60

11

  256x170x224

เก๋ง-ญีปุ่น

1600-3000

N70

70

13

  303x170x224

ปิกอัฟ

2000-3000

N70Z

70

15

  303x170x224

ปิกอัฟ

2000-3000

G120

80

17

  303x170x224

ปิกอัฟ

2000-3000

G150

90

19

  303x170x224

ปิกอัฟ

2000-3000

N100

 

100

17

  406x173x232

บรรทุก

3000-5000

N120

120

21

  502X180X238

บรรทุก

3000-5000

N150

 

150

25

  505x220x238

บรรทุก

3000-5000

N200

 hspace=0

200

35

  517x275x250

บรรทุก

3000-5000

DIN55

 

55

13

  214X174X190

เก๋ง-ยุโรป

1300-2000

DIN75L

75

15

  276X174X190

เก๋ง-ยุโรป

1600-2500

DIN100L

100

19

  360x175x190

เก๋ง-ยุโรป

2000-4000

D60L(S)MF

45

13

  236x127x222

เก๋ง-ญีปุ่น

1300-2000

D60(S)MF

45

13

  236x127x222

เก๋ง-ญีปุ่น

1300-2000

DD75MF

75

15

  276X174X190

เก๋ง-ยุโรป

2000-3000

65D23L

65

11

  236x127x222

CAMRY

2500

D120

85

17

  303x170x224

ปิกอัฟ

2000-3000

D150

90

19

  303x170x224

ปิกอัฟ

2000-3000

 

Related posts:

About the author

kenjiro


Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>