ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN ทุกรุ่น

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ชนิด MF ( Maintenance Free )
แบต(MF)ชนิดไม่กินน้ำกลั่นแต่ก็ต้องเติมน้ำกลั่นถ้าน้ำกลั่นในตัวแบตเตอรี่พร่องไป

แบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN

ชื่อรุ่น

รูปแบต

แอมป์

Plate

size L.W.H

ใช้กับรถ

เครื่อง

 

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 105H44LP

 

35

11

197X129X227

เก๋ง-ญีปุ่น 

1300-1600

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 105H44P

 

35

11

197X129X227

เก๋ง-ญีปุ่น 

1300-1600

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 105H44LPi
ตาแมว6ช่อง

 

35

11

197X129X227

เก๋ง-ญีปุ่น

1300-1600

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 105H44Pi
ตาแมว6ช่อง

 hspace=0

35

11

197X129X227

เก๋ง-ญีปุ่น

1300-1600

 

 –

– 

– 

– 

– 

– 

 –

 –

– 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 106H60LPi
ตาแมว6ช่อง

 hspace=0

45

11

238X128X227

 เก๋ง-ญีปุ่น

1600-3000

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 106H60Pi
ตาแมว6ช่อง

 hspace=0

45

11

 238X128X227

 เก๋ง-ญีปุ่น

1600-3000

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 106H60LPS

 hspace=0

45

13

 238X128X227

 เก๋ง-ญีปุ่น

1600-3000

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 106H60PS

 hspace=0

45

13

238X128X227

 เก๋ง-ญีปุ่น

1600-3000

 

 –

– 

 –

 –

– 

– 

 –

 

– 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12H70LPi
ตาแมว6ช่อง

 

 70

 11

271X172X223 

 เก๋ง-ญีปุ่น

1600-3000 

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12H70Pi
ตาแมว6ช่อง

 hspace=0

 70

 11

271X172X223 

 เก๋ง-ญีปุ่น

1600-3000 

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12H80LPi
ตาแมว6ช่อง

 

 75

 13

271X172X223 

เก๋ง-ญีปุ่น 

1600-3000 

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12H80Pi
ตาแมว6ช่อง

 hspace=0

 75

 13

271X172X223 

เก๋ง-ญีปุ่น 

1600-3000 

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN BX100LP

 

70

11

 271X172X223

 เก๋ง-ญีปุ่น

 1600-3000

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN BX100P

 

70

11

271X172X223

 เก๋ง-ญีปุ่น

1600-3000

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN BX110LP

 

75

13

271X172X223

 เก๋ง-ญีปุ่น

 1600-3000

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN BX110P

 

75

13

271X172X223

เก๋ง-ญีปุ่น 

 1600-3000

 

 –

 –

 –

– 

– 

 –

– 

 

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN BX125P

 

85

15

302X171X224

ปิกอัฟ 

2000-3000

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN BX125LP

85

15

302X171X224

ปิกอัฟ

2000-3000

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN BX125LPi
ตาแมว6ช่อง

 hspace=0

85

15

302X171X224

ปิกอัฟ

 2000-3000

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN BX125Pi
ตาแมว6ช่อง

 

85

15

302X171X224

ปิกอัฟ 

 2000-3000

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN BX135P

 

95

17

302X171X224

ปิกอัฟ

 2000-3000

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN BX135LP

95

17

302X171X224

ปิกอัฟ

 2000-3000

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN BX135LPi
ตาแมว6ช่อง

 

95

17

302X171X224

ปิกอัฟ

 2000-3000

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN BX135Pi
ตาแมว6ช่อง

 

95

17

302X171X224

ปิกอัฟ

 2000-3000

 

 

 –

 –

– 

– 

– 

– 

 –

 

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 11M105P

 

105

17

 405X173X231

รถบรรทุก

3000-5000

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 11M110P

 

110

19

 405X173X231

 รถบรรทุก

3000-5000 

 

 –

– 

 –

 –

– 

 –

– 

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12E120P

 

 110

19

 502X180X255

รถบรรทุก

3000-5000 

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12E135P

 

120

21

502X180X255

รถบรรทุก

 3000-5000

 

 –

– 

– 

– 

– 

– 

– 

 

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 14E160P

 

150

25

 504X219X254

รถบรรทุก

3000-5000

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 14E170P

 

150

27

 504X219X254

 รถบรรทุก 

3000-5000

 

 –

– 

 –

– 

– 

 –

 –

 

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 17EH210ZD

 

210

33

522X294X268 

 รถบรรทุก

3000-5000

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 17EH210ZDP

 

210

33

520X275X264 

 รถบรรทุก

3000-5000

 

 –

– 

– 

– 

– 

 –

– 

 

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12LB50MEi
ตาแมว6ช่อง

 

50

11

206X174X190

เก๋ง-ยุโรป

2000-2500

 

– 

 –

– 

– 

 

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12VLL54ME

 

54

14

240X174X174

เก๋ง-ยุโรป

2000-4000

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12VLL54LME

 

54

14

 240X174X174

เก๋ง-ยุโรป

2000-4000

 

– 

 –

– 

– 

– 

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12VB65Mi
ตาแมว6ช่อง

 

65

13

243X174X190

เก๋ง-ยุโรป

1800-2500

 

 –

– 

– 

– 

– 

– 

– 

 

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12VB65Mi
ตาแมว6ช่อง

 

65

13

 240X174X190

เก๋ง-ยุโรป

 1800-2500

 

 –

– 

– 

 –

– 

– 

 –

 

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12VB65LMi
(เลิกผลิต)

 

60

13

 240X175X190

เก๋ง-ยุโรป

 1800-2500

 

 –

 –

 –

 –

 –

– 

– 

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12FL65ME

65

15

275X174X175

เก๋ง-ยุโรป

 1800-2500

 

 –

– 

– 

 –

– 

– 

– 

 

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12HB80Pi
ตาแมว6ช่อง

 

75

13

271X172X223

เก๋ง-ยุโรป

 2500-3000

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12HB80LPi
ตาแมว6ช่อง

 

75

13

271X172X223

เก๋ง-ยุโรป

 2500-3000

 

 –

 –

 –

– 

 –

– 

– 

 

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12FB75Mi
ตาแมว6ช่อง

 

 75

15

276X174X190

เก๋ง-ยุโรป

1800-3000

 

 –

– 

 –

– 

– 

 –

 –

 

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12ML85ME

 

85

21

350X174X175

เก๋ง-ยุโรป

3000-5000

 

 –

– 

– 

– 

– 

– 

 –

 

 ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12MB100Mi
ตาแมว6ช่อง

 

100

19

 350X175X190

เก๋ง-ยุโรป

3000-6000

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12WB110ME

 

110

21

394X175X190

เก๋ง-ยุโรป

3000-6000

 


ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ชนิด SMF ( Sealed Maintenance Free )
ชนิดไม่กินน้ำกลั่นและไม่ต้องเติมนำกลั่นเพราะไม่มีรูให้เติมน้ำกลั่น Sealed 100%

ชือ่รุ่น

รูปแบต

แอมป์

plate

size L.W.H

ใช้กับรถ

เครื่อง

ราคา

รูปรถ

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 105H44L SMF

35

11

194x126x225

เก๋ง-ญีปุ่น

1300-1600

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 105H44 SMF

35

11

  194x126x225

เก๋ง-ญีปุ่น

1300-1600

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 106H60L SMF

45

13

236x127x220

เก๋ง-ญีปุ่น

1300-2000

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 106H60 SMF

45

13

  236x127x220

เก๋ง-ญีปุ่น

1300-2000

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 106H60LS SMF

45

13

236x127x220

เก๋ง-ญีปุ่น

1300-2000

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 106H60S SMF

45

13

236x127x220

เก๋ง-ญีปุ่น

1300-2000

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12H70L SMF

70

11

263x172x223

เก๋ง-ญีปุ่น

1600-3000

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12H70 SMF

70

11

263x172x223

เก๋ง-ญีปุ่น

1600-3000

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12H80L SMF

75

13

263x172x223

เก๋ง-ญีปุ่น

1600-3000

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12H80 SMF

75

13

263x172x223

เก๋ง-ญีปุ่น

1600-3000

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12H90L SMF

85

15

263x172x223

เก๋ง-ญีปุ่น

1600-3000

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12H90 SMF

85

15

263x172x223

เก๋ง-ญีปุ่น

1600-3000

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12HK75SMF

75

13

263x172x223

เกียร์ คาร์นิวัล

1600-3000

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 108M90L SMF

85

15

302x171x224

ปิกอัฟ

2500-3000

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 108M90 SMF

85

15

302x171x224

ปิกอัฟ

2500-3000

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 108M100L SMF

95

17

302x171x224

ปิกอัฟ

2500-3000

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 108M100 SMF

95

17

302x171x224

ปิกอัฟ

2500-3000

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 108M110L SMF

110

19

302x171x224

ปิกอัฟ

2500-3000

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 108M110 SMF

110

19

302x171x224

ปิกอัฟ

2500-3000

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 108MB110 SMF

 hspace=0

110

19

302x177x224

เกียร์โซเรนโต

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12HB90L SMF

 hspace=0

88

13

271X172X223

เกียร์คาร์นิวัล

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12LB50SMF

50

11

206x174x190

เก๋ง-ยุโรป

1600-2500

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12VB65 SMF

65

13

240x174x190

เก๋ง-ยุโรป

1800-3000

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12VL54L

54

13

240x174x174

เก๋ง-ยุโรป

1600-3000

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12FL65 MF

65

15

  276x174x175

เก๋ง-ยุโรป

2000-3500

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12FL75 SMF

75

17

  276x174x175

เก๋ง-ยุโรป

2000-3500

 

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12FB75SMF

75

15

276x175x190

เก๋ง-ยุโรป

2000-3500

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12FB80 SMF

80

17

276x175x190

เก๋ง-ยุโรป

2000-3500

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12MB100SMF

100

19

  350x175x190

เก๋ง-ยุโรป

3000-5000

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12MB110SMF

110

21

350x175x190

เก๋ง-ยุโรป

3000-5000

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ BOLIDEN 12ML85SMF

85

21

  350x174x175

เก๋ง-ยุโรป

3000-5000

Related posts:

About the author

kenjiro


Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>