ราคารถยนต์ Proton

ราคารถยนต์ Proton อัพเดตล่าสุด

รุ่น แบบ ราคา
ราคารถยนต์ Proton Savvy
Savvy 1.2L MEDIUM LINE MT 399000
Savvy 1.2L MEDIUM LINE AMT 439000
Savvy 1.2L HIGH LINE AMT 469000
ราคารถยนต์ Proton Sega
Sega 1.3L BASE LINE MT 399000
Sega 1.3L BASE LINE AT 434000
Sega 1.3L MEDIUM LINE MT 429000
Sega 1.3L MEDIUM LINE AT 464000
ราคารถยนต์ Proton Neo
Neo 1.6L MEDIUM LINE MT 499000
Neo 1.6L MEDIUM LINE AT 534000
Neo CPS 1.6L HIGH LINE MT 658000
Neo CPS 1.6L HIGH LINE AT 698000
ราคารถยนต์ Proton Persona
Persona CNG 1.6L MEDIUM LINE MT 514000
Persona CNG 1.6L MEDIUM LINE AT 549000
Persona CNG 1.6L HIGH LINE AT 649000
ราคารถยนต์ Proton Gen 2
Gen 2 1.6L MEDIUM LINE MT 549000
Gen 2 1.6L MEDIUM LINE AT 584000
Gen 2 1.6L HIGH LINE AT 629000
ราคารถยนต์ Proton Exora
Exora 1.6L BASE LINE MT 659000
Exora 1.6L BASE LINE AT 699000
Exora 1.6L MEDIUM LINE MT 719000
Exora 1.6L MEDIUM LINE AT 759000
Exora 1.6L HIGH LINE AT 819000
Exora 1.6L SPECAIL EDITION 899000

Related posts:

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>