ราคารถยนต์ Chevrolet

ราคารถยนต์ Chevrolet อัพเดตล่าสุด

รุ่น แบบ ราคา
ราคารถยนต์ Chevrolet Captiva
Captiva 2.0 Diesel 2.0 AT LS 1292000
Captiva 2.0 Diesel 2.0 AT LSX 1353000
Captiva 2.0 Diesel 2.0 AT LT 1579000
Captiva 2.0 Diesel 2.0 AT LTZ 1658000
Captiva 2.0 Diesel 2.0 AT LSX WHITE METALLIC 1373000
Captiva 2.0 Diesel 2.0 AT LT WHITE METALLIC 1599000
Captiva 2.0 Diesel 2.0 AT LTZ WHITE METALLIC 1678000
Captiva 2.0 Gasoline 2.0 AT LS 1167000
Captiva 2.0 Gasoline 2.4 AT LT 1466000
Captiva 2.0 Gasoline 2.4 AT LT WHITE METALLIC 1486000
ราคารถยนต์ Chevrolet Aveo
Aveo 1.6L CNG 1.6 AT BASE CNG E20 635000
Aveo 1.6L CNG 1.6 AT LS CNG E20 669000
Aveo 1.6L CNG 1.6 AT LSX CNG E20 709000
Aveo 1.4L / 1.6L Gasoline 1.4L MT BASE E20 505000
Aveo 1.4L / 1.6L Gasoline 1.4L AT BASE E20 550000
Aveo 1.4L / 1.6L Gasoline 1.4L MT LS E20 539000
Aveo 1.4L / 1.6L Gasoline 1.4L AT LS E20 584000
Aveo 1.4L / 1.6L Gasoline 1.4L MT LS E20 WHITE METALLIC 559000
Aveo 1.4L / 1.6L Gasoline 1.4L AT LS E20 WHITE METALLIC 604000
Aveo 1.4L / 1.6L Gasoline 1.6L AT LSX E20 649000
Aveo 1.4L / 1.6L Gasoline 1.6L AT LT E20 679000
Aveo 1.4L / 1.6L Gasoline 1.6L AT SS E20 694000
ราคารถยนต์ Chevrolet Cruze
Cruze 1.6 BASE MT 735000
Cruze 1.6 LS AT 814000
Cruze 1.8 LS MT 845000
Cruze 1.8 LS AT 875000
Cruze 1.8 LT AT 936000
Cruze 1.8 LTZ AT 998000
Cruze 2.0 LTZ AT 1165000

Related posts:

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>