แนวข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมเฉลย

สวัสดีครับ พี่น้อง ชาว Autointhai ทั้งหลาย คงมีเพื่อนๆหลายคนนะครับ ที่สนใจและกำลังจะไปสอบใบขับขี่รถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ ซึ่งในการสอบใบขับขี่นั้น จะแบ่งเป็น 2 ภาคส่วน คือ ภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ แอดมินคิดว่า เพื่อนๆหลายคงที่จะจะไปสอบใบขับขี่คงมีความกังวลไม่น้อย ในการสอบภาคทฤษฏี เพราะในข้อสอบนั้นมีให้เลือก หลากหลาย ทั้งเรื่องหมวด กฏหมายจราจร สัญลักษณ์ป้ายจราจร มารยาทการขับขี่ ซึ่งวันนี้ทางแอดมินได้รวบรวม แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ จักรยานยนต์ มาไว้ให้เพื่อนๆ ได้ลองอ่านและศึกษาดู ไว้เป็นแนวทาง ซึ่งจะประกอบด้วย แนวข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หมวด กฏหมายว่าด้วยจราจรทางบก  หมวดเครื่องหมายพื้นฐาน  หมวดป้ายบังคับ  หมวดป้ายเตือน  หมวดป้ายแนะนำ  หมวดมารยาทและจิตสำนึก  มีจำนวนหลายร้อยข้อ พร้อมเฉลยแนวข้อสอบ เพื่อนๆลองศึกษาดูนะครับ

ข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หมวดกฏหมายว่าด้วยจราจรทางบก

ข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หมวดเครื่องหมายพื้นฐาน

ข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หมวดป้ายบังคับ

ข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หมวดป้ายเตือน

ข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หมวดป้ายแนะนำ

ข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หมวดมารยาทและจิตสำนึก

Related posts:

การเตรียมตัวเพื่อสอบใบขับขี่รถยนต์
ข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หมวดกฏหมายว่าด้วยรถยนต์
ข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หมวดกฏหมายว่าด้วยจราจรทางบก
ข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หมวดเครื่องหมายพื้นฐาน
ข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หมวดป้ายบังคับ
ข้อสอบ ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หมวดมารยาทและจิตสำนึก

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>